Huurvoorwaarden

  • Genoemde prijzen op onze site zijn exclusief BTW en gelden voor 1 gebruiksdag of weekend. Voor elke daarop volgende dag geldt een tarief van 15% van de in de prijslijst vermelde huurprijs.
  • Bij tenten inclusief inboedel wordt voor de tweede gebruiksdag of tweede weekend 50% berekend. Hierbij wordt niet de aflever-en ophaaldag meegeteld.
  • Het glaswerk, bestek en servies dienen afgespoeld en gesorteerd ingeleverd te worden.
  • Voor het linnen nemen wij de was voor onze rekening, dit is bij de prijs inbegrepen.
  • De artikelen worden schoon aan u geleverd en dienen ook weer schoon te worden ingeleverd. Is dit niet het geval dan worden de door ons te maken schoonmaakkosten extra in rekening gebracht.
  • Bij vermissing of schade van de gehuurde artikelen worden hiervoor de kosten van de nieuwwaarde of de reparatie kosten in rekening gebracht.
  • Bij geen of onvoldoende hulp bij het opbouwen en afbreken van tenten zijn wij genoodzaakt een meerprijs te berekenen; zie hiervoor onze actuele prijslijst of afgesproken prijs.  
  • Bij annulering na ontvangst van de bevestiging wordt 30% van het afgesproken bedrag berekend.
  • Transportkosten zijn op aanvraag.
  • Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22061383.